Windproject E40 Deinze

Locatie

Naast de E40 ter hoogte van industriezone Drongen-Nevele plant windontwikkelaar Storm in samenwerking met Energent de bouw van twee windmolens.

Conform het Vlaams wetgevend kader dienen windturbines gebouwd te worden langs grote ‘lijnelementen’. Deze windmolens worden gepland in lijn met de E40, alsook de aanwezige hoogspanningslijn en passen dus perfect binnen de ambities van het Energielandschap Oost-Vlaanderen en het Vlaams windplan om windparken te ontwikkelen in specifieke zones. Bij de inplanting van de windmolens zorgen we dat klimaatbeleid, leefbaarheid van de buurt en zorg voor natuur hand in hand gaan.

Beide windmolens worden op voldoende afstand van woonkernen gebouwd. Slagschaduw en geluidsoverlast worden beperkt volgens de zeer strikte Vlaamse regels, net zoals impact op vogels en vleermuizen. De geldende VLAREM-wetgeving wordt op alle vlakken toegepast.

Hernieuwbare windenergie in burgerhanden

Met de productie van lokale hernieuwbare elektriciteit helpen deze windmolens in de strijd tegenklimaatverandering. Het totale project van 16 MW kan jaarlijks ongeveer 42 miljoen kWh aan lokale stroom opwekken. Dat is genoeg om ongeveer 12.000 huishoudens van groene stroom te voorzien, een besparing van 7.000 ton CO2. Bovendien krijgen burgers uit de buurt (en ook anderen) de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden van de windmolen en op die manier te delen in de winst! Omwonenden binnen een straal van 800m zullen voorrang krijgen om in te tekenen op een latere kapitaalsoproep.

Deze twee windturbines kunnen 12.000 huishoudens van groene stroom voorzien, dat zijn alle inwoners van Nevele en Drongen samen.

Wie zal de windmolens bouwen?

Deze twee windmolens worden gebouwd door windontwikkelaar Storm in samenwerking met burgercoöperatie Energent. Storm bouwde in Vlaanderen al meer dan vijftig windturbines. Energent verenigt als burgercoöperatie voor hernieuwbare energie burgers in hun streven naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving, via rechtstreekse participatie. Energent telt dan 2.000 aandeelhouders en investeerde al meer dan 5 miljoen euro burgerkapitaal in hernieuwbare energie (zonnepanelen, windturbines en warmtenetten).

Meer weten over windenergie

Twijfels, bedenkingen of verdere interesse? Lees onze infoflyer over dit project of bekijk onze uitgebreide lijst met veelgestelde vragen over coöperatieve windturbines.

Steun voor dit project voor lokale windenergie

Er werd tijdens het openbaar onderzoek voor dit project alvast een positief advies verleend door Agentschap Natuur & Bos en ook door het Vlaams Energie- & Klimaatagentschap. Het is van groot belang dat bij de realisatie van windprojecten ook particuliere voorstanders hun stem laten horen. Iedereen die het algemeen belang, de planeet en de toekomstige generaties voorop stelt, ziet in dat windenergie daarbij onmisbaar is. Daarom verzamelden we in september 2023 steunschriften. Meer dan 500 steunschriften werden ondertekend door inwoners uit de brede regio, waarvan twintig procent bij direct omwonenden. 

 

Alle lopende windprojecten van Energent