Zon derde partij – veelgestelde vragen

Klik op ‘Start een project op met Energent’.

Hieronder vind je 3 voorwaarden die belangrijk zijn.

 • Is de organisatie eigenaar/pachter/opstalhouder van het dak of is er bereidheid van de eigenaar?
 • Is het dak kwalitatief (degelijke draagstructuur, bij voorkeur geïsoleerd en beperkt beschaduwd)?
 • Verbruik je minstens 50.000 kWh per jaar?

Ben je niet zeker over bovenstaande voorwaarden, dan bekijken we dit vrijblijvend voor je.

Hieronder vind je 3 voorwaarden die belangrijk zijn.

 • Is de organisatie eigenaar/pachter/opstalhouder van het dak of is er bereidheid van de eigenaar?
 • Is het dak kwalitatief (degelijke draagstructuur, bij voorkeur geïsoleerd en beperkt beschaduwd)?
 • Verbruik je minstens 50.000 kWh per jaar?

Ben je niet zeker over bovenstaande voorwaarden, dan bekijken we dit vrijblijvend voor je.

Zonnepanelen gaan lang mee en daar zijn 2 belangrijke redenen voor:

 • Er zijn geen bewegende onderdelen, waardoor slijtage heel beperkt is.
 • PV-installaties worden heel stevig gebouwd omdat hun bestaansreden hier volledig van af hangt. Wie zou immers investeren in zonnepanelen als die gemiddeld na 5 jaar stuk gaan.

  De standaardgarantie bij zonnepanelen is dat ze na 20 jaar nog 85% van hun maximum produceren, met een maximale afname van 0,6% per jaar. De praktijk leert ons dat het rendement nog hoger ligt (90% na 20 jaar).

  De omvormer bevat veel elektrische componenten, waardoor deze sneller stuk gaat. Dit is echter heel afhankelijk van de producent. Gedurende de looptijd van het contract blijft Energent verantwoordelijk voor het vervangen van de omvormer indien nodig. Daarom kiezen we voor kwalitatieve omvormers.

  Je hebt natuurlijk niets aan garantie bij een failliet bedrijf. Energent kiest dus steeds voor financieel sterke bedrijven (bijvoorbeeld met de TIER kwalificatie).

Energent sluit als eigenaar van de installatie een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) af. Schade door de installatie aan derden (het onderliggende gebouw, omringende gebouwen, derden) wordt hierdoor gedekt. Er wordt ook een technische verzekering afgesloten (kortsluiting omvormer, blikseminslag, …). De brandverzekering van het gebouw is de verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar. Voor de panelen is er meldingsplicht en zal de polis (op basis van onze ervaringen bij bestaande installaties) niet stijgen, dit wordt best vooraf afgetoetst bij de verzekeraar.

Dat kan, als de stabiliteit het toelaat. Zonnepanelen wegen bij plaatsing op platte daken zo’n 15-20 kg/m2. Een groendak weegt tussen de 60 en de 200 kg/ m2 (naargelang het over een extensief of intensief groendak gaat).

Een stedenbouwkundige vergunning is niet meer nodig wanneer de panelen niet zichtbaar zijn van op een publieke plaats of wanneer ze in het dak worden ingewerkt of parallel met het dak worden geplaatst, op maximum 30 cm ervan, zonder de dakgrenzen te overschrijden.

Uitzonderlijk is een stedenbouwkundige vergunning nodig als het gebouw beschermd is (monumentenzorg) of zich in een beschermingszone bevindt.

Nee. In sommige gevallen kan de productie van zonnepanelen wel verlagen door hardnekkig vuil (bv. in de stoffige omstandigheden van een bouwwerf, op plaatsen met veel vogels). In dat geval kan het sporadisch reinigen van de zonnepanelen wel nuttig zijn. Daarnaast kan er altijd iets mislopen met de panelen of de omvormer.

Gedurende de looptijd blijft Energent als exploitant verantwoordelijk voor de goede werking van de installatie en zal instaan voor alle kosten of herstellingen.

Ja. De energie die nodig is om een zonnepaneel te produceren bedraagt tegenwoordig minder dan 10% van de energie die dat zonnepaneel ooit zal voortbrengen. De meeste zonnepanelen bevatten weinig of geen zeldzame aardmetalen meer en kennen een hoog recyclagepotentieel voor silicium, glas en aluminium (tot 92% van het totaalgewicht).

Een aantal incidenten en ongenuanceerde berichtgeving daarover hebben de mythe doen ontstaan dat zonnepanelen een bijzonder gevaar opleveren bij brand. Het is nodig dit te relativeren: Zonnepanelen verhogen in geen geval het risico op brand.

Wel vormen ze een bijkomende hindernis indien de brandweer via het dak binnenin een gebouw wil blussen. Om elektrocutie bij bluswerken te vermijden is een minimale opleiding van de brandweer noodzakelijk. Zij moeten leren hoe zij de bedrading van de gelijkstroomkring van zonnepanelen kunnen onderbreken is, zodat alle gevaar geweken is.

Best wordt op de elektrische installatie aangegeven dat er zonnepanelen aanwezig zijn.

Indien de panelen in een voldoende hellingshoek worden geplaatst, wordt stof en ander vuil vanzelf weggespoeld door de in België geregeld voorkomende regenbuien. De panelen hebben namelijk een zelfreinigend glasoppervlak wat maakt dat vuil zich minder makkelijk vast zet.

Het verwijderen van eventuele bladeren of andere materialen die zich op de panelen zouden vasthechten is aan te raden.

Energent staat gedurende de looptijd van de overeenkomst in voor de monitoring en het onderhoud van de installatie.

Monitoring

De installatie wordt gemonitord via het EnnexOS platform. De klant kan tevens tijdens de looptijd van de overeenkomst een passieve view-account op dit platform worden verleend.

Na afloop van de huidige overeenkomst kan deze account geactiveerd worden tot een full option account opdat de klant de opvolging en monitoring via het platform met al zijn functionaliteiten zelf kan uitvoeren.

Preventief onderhoud

Het preventief onderhoud omvat visuele inspecties van de installatie met volgende aandachtspunten:

 • Controle van de elektrische beveiligingen
 • Controle van de staat van de panelen en aansluitingen
 • Controle van de staat van de omvormer: werking, signaallampen, alarmen, enz.
 • Controleren van de mechanische staat van kabels, transformatoren, verbindingen, etc en schoonmaak
 • Opstellen van een inspectierapport

Correctief onderhoud

Dit omvat alle noodzakelijke vervagingen om de correcte levensduur van de installatie te garanderen.