Een draagvlak voor windontwikkeling

De bouw van grote windturbines roept dezer dagen veel tegenstand op. On-shore windturbines zijn echter broodnodig om de energietransitie gerealiseerd te krijgen. Van alle manieren om elektriciteit te produceren, zijn windturbines op land de goedkoopste en minst vervuilende. Windturbines produceren elektriciteit uit wind: een onuitputbare bron. Tijdens de productie van de stroom komen er geen fijn stof, CO2 of andere broeikasgassen vrij.

Als burgercoöperatie zetten we extra in op de organisatie van draagvlak bij windontwikkeling. Via directe burgerparticipatie worden omwonenden mede-eigenaar van de windturbine, waardoor ze niet enkel delen in de lasten, maar ook de lusten. Als burgercoöperatie besteden we veel aandacht aan de bezorgdheden van omwonenden, natuur- en milieuverenigingen bij de ontwikkeling van dergelijke projecten.