Warmte (heat as a service)

Om de energietransitie te realiseren moet er naast hernieuwbare elektriciteitsproductie ingezet worden op duurzame warmtetechnieken. Een gemiddeld Vlaams gezin verbruikt op jaarbasis ongeveer 3.500 kWh elektriciteit maar ook ongeveer 26.000 kWh warmte, voornamelijk uit gas. Naast de residentiële warmtevraag is er een enorme warmtevraag in overheidsgebouwen, landbouw, industrie, … Om onze warmtevraag te verduurzamen en CO2 neutraler te krijgen, moet er nog massaal geïnvesteerd worden in duurzame warmtetechnieken.

Energent ontwikkelt en realiseert verschillende types duurzame warmteprojecten en onderzoekt tevens investeringsopportuniteiten in diverse warmtetechnieken.

Residentiële warmteprojecten

Bij residentiële warmteprojecten investeert Energent in het (fossielvrije) verwarmingssysteem, inclusief diepteboringen, leidingen, warmptepompen, … Zowel de bouw als het beheer zit bij Energent. De bewoners betalen voor de warmte die ze afnemen.

Heat as a service

Energent ontwikkelt, financiert en beheert fossielvrije stookplaatsen voor organisaties met voldoende hoge warmtevraag, met name scholen, hospitalen, woonzorgcentra etc.

Warmtenetten

In verschillende industriegebieden is heel wat restwarmte aanwezig. Deze restwarmte kan ingezet worden om de warmtevraag van andere bedrijven, overheid of andere warmteverbruikers te dekken. Energent onderzoekt de mogelijkheid om investeringen te realiseren in de bouw van warmtenetten.