Poortmolens Melle

Locatie

Langs de E40 te Melle-Wetteren wil Eneco in samenwerking met Energent twee windmolens bouwen.

 

De projectzone is een uitstekende locatie voor windturbines en past helemaal binnen de visie van de Vlaamse Overheid. Zo worden de twee windmolens voorzien nabij (en volledig in lijn met) snelweg E40, nabij andere reeds gebouwde windturbines en in een zone met veel wind. Het windpark staat op voldoende afstand van woonkernen, zodat de hinder naar de omgeving beperkt is. De exacte locatie van de windturbines zie je op het kaartje.

De geplande windturbines hebben volgende kenmerken: erotordiameter van max. 150 m, een tiphoogte van max. 230 en een maximaal vermogen van 6 MW.

Deze keuze voor moderne windturbines met deze kenmerken heeft verschillende voordelen.

  • moderne windturbines zijn stiller
  • de wieken draaien trager, hetgeen voelt rustiger aanvoel
  • er kan meer groene energie geproduceerd worden

Hernieuwbare energie voor iedereen

De twee turbines zullen ongeveer 28.000 MWh per jaar produceren. Dat komt overeen met het gemiddelde jaarverbruik van zo’n 8.000 huishoudens, dubbel zo veel als de gehele bevolking van Melle samen. 

 

De gemeenten Melle en Wetteren kunnen mee participeren via investeringsmaatschappij Zefier. Daarnaast zal ook de nabijgelegen school, Mariagaard te Wetteren, rechtstreeks kunnen profiteren van deze groene energiebron. Door de stroom van de windturbines te gebruiken, kan de school haar ecologische voetafdruk verkleinen en een inspirerend voorbeeld worden voor andere instellingen.

Als burgerenergiecoöperatie participeert ook Energent rechtstreeks in het project, voor 20 procent. Op deze manier kunnen omwonenden en geïnteresseerde burgers mee investeren in dit project en woprden mede-eigenaar van de windturbine, waardoor ze niet enkel delen in de lasten, maar ook de lusten. Als burgercoöperatie besteden we veel aandacht aan de bezorgdheden van omwonenden, natuur- en milieuverenigingen bij de ontwikkeling van dergelijke projecten. In Wetteren werkt Energent hiervoor samen met DUO vzw.

Meer weten over windenergie

Twijfels, bedenkingen of verdere interesse? Lees onze infoflyer over dit project of bekijk onze uitgebreide lijst met veelgestelde vragen over coöperatieve windturbines.

Steun voor dit project voor lokale windenergie

Sinds 2015 werkt Energent aan dit windproject en daarmee zijn De Poortmolens ons langstlopende windproject! Voor dit project werden er eerder reeds positieve adviezen verleend verschillende administraties (Agentschap Natuur & Bos, Agentschap Wegen & Verkeer, Brandweer, Vlaams Energie- & Klimaatagentschap, Defensie en Departement Lansbouw & Visserij). Het is van groot belang dat bij de realisatie van windprojecten ook particuliere voorstanders hun stem laten horen. Eind 2023 organiseerden we tijdens het openbaar onderzoek voor deze windturbines een steuncampagne, waarbij we 196 steunschriften verzamelen; een groot succes!

Intussen werden enkele kleine aanpassingen aan het dossier doorgevoerd wegens  tegenstijdige adviezen van verschillende administraties. Concreet wordt de aan te leggen werfweg en de tijdelijke afrit van de autosnelweg tijdens de bouwfase van dit windproject aangepast. Deze aanpassingen resulteerden in de indiening van een nieuwe vergunningsaanvraag. Zo een nieuwe vergunningsaanvraag betekent ook dat er een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd wordt. En daarbij hoort een nieuwe steuncampagne!

Onderteken jij ook het digitale steunschrift voor deze twee windmolens?