Potuitpark

In Sint Amandsberg bouwt Energent een eerste fossielvrij warmtenet, gebaseerd op ondiepe geothermie en warmtepompen. Het project is in volle opbouw en zal tegen oktober 2023 de eerste warmte leveren aan de 30 nieuwbouwappartementen en 18 woningen.

Technisch

Potuitpark wordt één van de eerste CO2-neutrale nieuwbouwwijken in Gent. Noch de woningen, noch de appartementen zijn aangesloten op het gasnet. Onder de kasteeltuin voeren we 78 boringen uit tot 150 meter diep voor de bouw van het zogenoemde BEO-veld. BEO betekent Boorgat Energie Opslag en is een aaneenschakeling van verticale buizen waarin het water door de bodem gekoeld of verwarmd wordt. Het BEO-veld vormt als het ware een reusachtige chauffage onder de grond en zorgt in de winter voor verwarming en in de zomer voor verkoeling.

Praktisch

Energent financiert de bouw én het beheer van het BEO-veld voor het warmtenet. Als coöperant ben je bijgevolg een deeltje eigenaar van dit unieke project. De bewoners zelf betalen voor de afgenomen fossielvrije warmte.

Reportage Kanaal Z (Anton De Wolf)